Nabożeństwa różańcowe

Październik – miesiąc modlitwy różańcowejNabożeństwa różańcowe w naszym kościele  odprawiamy od poniedziałku do soboty pół godziny przed Mszą św., z wyjątkiem środy, gdy  odmawiamy Różaniec po Mszy św. wraz z Nowenną do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. W niedzielę zachęcam do wspólnego odmawianie Różańca św. w rodzinach. Nabożeństwa  różańcowe dla dzieci w każdą środę i sobotę o godz.16.00. Sakrament spowiedzi św. w październikowe dni powszednie –zawsze  pół godz. przed różańcem .

                                       

 

 

Zgodnie z sugestią konserwatora zabytków została ( po wielu latach) uruchomiona na naszej świątyni tzw. sygnaturka tj.najmniejszy z dzwonów kościoła, umieszczony na małej wieży również nazywanej sygnaturką. Kiedyś sygnaturka dzwoniła podczas podniesienia, lecz później zastąpił ją gong.Obecnie jest i w naszej parafii  i będzie używana 5 min. przed Mszą Świętą( tzw. ostatni dzwonek).

 Sygnaturka

 Zwykle najmniejszy dzwon kościelny (sygnalizacyjny) umieszczony w niewielkiej wieżyczce, która od niego przejęła też nazwę. Pojawił się w okresie średniowiecza w architekturze zakonnej - cysterskiej i mendykanckiej. W następnych wiekach rozpowszechnił się na całą architekturę sakralną. We wspólnotach zakonnych jego dźwięk zwoływał konwent na modlitwy chórowe. W kościołach parafialnych uruchamiany był w najważniejszych momentach Mszy świętej (na sanctus i na podniesienie) oraz podczas nabożeństw eucharystycznych. Dźwięk sygnaturki towarzyszył obrzędom ostatniego pożegnania, gdy ciało zmarłego wyprowadzane było z kościoła bądź kaplicy na miejsce spoczynku. Pozostałością tej tradycji są dźwięki dzwonków i gongu, rozbrzmiewające w kościele podczas podniesienia.Tę samą nazwę odziedziczyła niewielka wieżyczka stanowiąca osłonę dzwonu-sygnaturki. W średniowieczu dodatkowe wieżyczki sygnaturkowe pojawiały się najczęściej jako element wtórny, wbudowywany w istniejącą już strukturę. W okresie późniejszym, w obiektach nowo wznoszonych, stanowiły już zamierzoną i integralną część budowli sakralnych.

Otrzymywały najczęściej prostą i smukłą bryłę o planie kwadratu albo wieloboku (6 - 8), krytą prostym hełmem zakończonym krzyżem lub iglicą. Na iglicy znajdowały się zwykle: ozdobna kula, wiatrowskaz o różnej formie oraz wieńcząca ją strzałka, gwiazdka bądź kur. Hełmom nadawano różną formę: stożkową, ostrosłupową, wielopołaciową, siodłową, namiotową itd. Zaopatrzone były w dodatkowe elementy jak, okienka, latarnie, gzymsy, sterczyny itd. W okresie baroku hełmy otrzymywały formę baniasto-latarniową. Rzadziej zamykane były samymi tylko kopułami.

W zależności od układu przestrzennego kościoła, sygnaturka umieszczana była na kalenicy dachu w miejscu krzyżowania się nawy głównej z transeptem. W kościołach halowych z wyodrębnionym prezbiterium lokowano ją zazwyczaj nad łukiem tęczowym, oddzielającym korpus nawowy od części prezbiterialnej, stanowiła wówczas zwieńczenie szczytu. W założeniach salowych umieszczana była nad prezbiterium lub nad częścią zachodnią nawy. Niekiedy wieńczono nią wschodnie lub zachodnie ściany szczytowe. Przyjmowała wówczas najczęściej formę baldachimu lub łuku imitującego sterczynę. Z tego też względu, trudno jest jednoznacznie określić, czy wieżyczki te są sygnaturkami, czy zredukowaną formą wież? Bywały także rzadkie przypadki umieszczania dzwonu w otworze wykonanym w szczycie zachodnim.

Sygnaturki posiadała najczęściej niezależną, konstrukcję drewnianą, osadzoną w więźbie dachowej niejednokrotnie z naruszeniem jej spójności. Zjawisko to świadczy jednoznacznie o wtórnym i późniejszym pochodzeniu sygnaturek. Ścianki boczne szalowano, kryto blachą, gontem lub łupkiem skalnym. Hełm pokrywany był najczęściej blachą lub łupkiem skalnym. Sygnaturki wieńczące szczyty murowane, wykonywano zazwyczaj z tego samego materiału (kamień, cegła). Współcześnie coraz częściej wykorzystuje się konstrukcje stalowe okładane drewnem. Ścianki boczne, otwarte na zewnątrz arkadami, przysłaniane były niekiedy żaluzjami, ewentualnie w szalowanych ścianach znajdowały się niewielkie otwory o różnym wyroju, ułatwiające rozchodzenie się dźwięku dzwonu. Dzwon mocowano w niewielkim jarzmie, do którego przytwierdzone było cięgło (sznur konopny, linka stalowa itp.), przeprowadzone przez strop aż do poziomu posadzki.                                                                            Przedruk z www.architektura.pomorze.pl

                                                  

 Miejmy zawsze różaniec przy sobie - i módlmy się tą wspaniałą, prostą modlitwą w każdym miejscu! Niech słowa świętego papieża Jana Pawła II będą dla Nas dobrą zachętą: Różaniec, to moja ulubiona modlitwa! Taka wspaniała modlitwa! Wspaniała w jej prostocie i jej głębi. Modlitwa tak prosta i tak bogata. Z głębi mojego serca zachęcam wszystkich do jej odmawiania         

Papież Franciszek odmawia codziennie wszystkie tajemnice różańca. Przekonał go do tego św. Jan Paweł II. Kard. Jorge Mario Bergoglio przyznał to po śmierci Papieża-Polaka. Włoski miesięcznik "30 Giorni" poprosił go wówczas o świadectwo o zmarłym. W odpowiedzi metropolita Buenos Aires skreślił w samolocie tylko kilka zdań. Wspomniał wówczas, jak w 1985 r. jako rektor seminarium przebywał w Rzymie i wziął udział w modlitwie różańcowej w Watykanie, której przewodniczył Jan Paweł II.

„On był z przodu, na kolanach. Widziałem go od tyłu i stopniowo pogrążałem się w modlitwie" – napisał kard. Bergoglio. Podkreślił, że nie był sam. "Modliłem się pośród Ludu Bożego pod przewodnictwem naszego Pasterza. Kiedy spojrzałem na Papieża, przyszła chwila rozproszenia. Jego pobożność była świadectwem. Wyobraziłem go sobie jako młodego kapłana, seminarzystę, poetę, robotnika, dziecko w Wadowicach w tej samej pozycji, co teraz, odmawiającego «zdrowaśki» jedna po drugiej" - wspominał obecny papież.

Przyznał, że świadectwo pobożności Ojca Świętego zrobiło na nim wielkie wrażenie. "Zdałem sobie sprawę z prawdziwego znaczenia słów, jakie Matka Boża z Guadalupe skierowała do św. Juana Diego: «Nie lękaj się, czyż nie jestem twoją Matką?». Zrozumiałem obecność Maryi w życiu Papieża. Od tej chwili odmawiam codziennie 15 tajemnic różańca” – wyznał przed siedmiu laty kard. Bergoglio.

W drodze na Lednicę 2015

Powrót

Markowice - dzieci pierwszokomunijne

Powrót

 

Terminy uroczystości I Komunii św. w naszej parafii Uroczystość Zesłania Ducha Świętego

 

 2016 – 15 maja

 2017 – 4 czerwca

 2018 – 20 maja

 2019 – 9 czerwca

 

 

 

W Telewizji Bydgoskiej w ramach cyklu „Skarby Prowincji”  można było obejrzeć film, który był realizowany także w naszej parafii. Film ten można obejrzeć na stronie internetowej TVP Bydgoszcz.

http://www.tvp.pl/bydgoszcz/kultura/skarby-prowincj.html

 

Metryka ślubu

Metryka urodzenia(=06-Sep-1870) i Chrztu Świętego(=13-Sep-1870) w RCP Giedrojcie(Wilno) , TB#172/1870 =Chłopiec Michał-M. Butkiewicz(*1870) ...Ojciec=Michał-Pan Butkiewicz(vel Budkiewicz , a może Wudkiewicz-?)-rzym-kat...Matka=Petronella Jasiulewicz rzym.- kat...

Herb Kwieciszewa

Herb Kwieciszewa z 1866 r. 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kwieciszewo._Herb_z_1866_roku.png

Kościół ewangelicki przed 1905 r.

Widok kościoła ewangelickiego wraz z otoczeniem przed 1905 r. czyli przed dobudowaniem wieży kościelnej.

Pałac w Kunowie - ok. 1920 r.

Historia

Dwór z XIX w.
Pierwsza wzmianka o wsi pochodzi z 1365 r. Etymologia jej nazwy bierze się prawdopodobnie od licznie występujących na tych terenach „kun”, gdyż okolice były zalesione. W 1535 r. właścicielami tych ziem oraz Głogówca byli Walentyn i Jan Czarnotulscy. Od wsi wzięli swoje nazwisko następni właściciele – Kunowscy. W 2 poł. XVIII w. właścicielem był Trzebuchowski, który sprzedał wieś Protowi za 62 tys. talarów. W 2. połowie XIX w. właścicielem wsi był Juliusz Mittelstaedt, uczestnik Wiosny Ludów. W 1881 r. Emilia Mittelstaedt sprzedała wieś za 170 tys. talarów Niemcowi Freitagowi, dawnemu właścicielowi Sielca. Majątek liczył wówczas 2400 mórg. Pod koniec XIX w. nastąpiło ożywienie gospodarcze, gdyż przez miejscowość przeprowadzono linię kolejową Mogilno - Strzelno, a także wybudowano tu stację kolejową z bocznicą i dworcem. W 1920 r. Kunowo liczyło 617 ha zamieszkałych przez 169 osób wyłącznie narodowości polskiej. W 1926 r. właścicielem był Skarb Państwa Polskiego a dzierżawcą Anglik Józef Gregor. Był dobrym gospodarzem, utrzymywał gospodarstwo w wysokiej kulturze rolnej. Dbał również o pałac i park. Majątek liczył wówczas 502 ha, w tym 325 ha ziemi uprawnej i przynosił czysty dochód gruntowy w wysokości 1761 talarów. Tuż przed wojną rozpoczęto parcelację majątku. W czasie wojny majątkiem zarządzali Niemcy, wieś nosiła wówczas nazwę Kunau. Pałac w dobrym stanie przetrwał 2 wojnę światową. Zabudowania gospodarcze włączono do PGR-u, który swoją główną siedzibę miał w pobliskim Szczeglinie. Ziemie rozparcelowano pomiędzy byłych pracowników folwarku oraz osiedleńców. Budynek pałacu rozebrano w celu pozyskania materiałów budowlanych.

Opis

Był to dwór późnoklasycystyczny, wzniesiony na planie prostokąta. Parterowy z poddaszem, nakryty dwuspadowym, mansardowym dachem krytym dachówką. Dziewięcioosiową fasadę akcentował trójosiowy, piętrowy ryzalit zwieńczony trójkątnym szczytem, poprzedzony tarasem na który prowadziły dwubiegowe schody. Po obu stronach wystawki znajdowały się w dachu po dwie lukarny. Elewacje posiadały ciekawy detal architektoniczny i boniowanie.

Park

Park z XIX w. z zachowanymi nielicznymi okazami starodrzewu. Na uwagę zasługuje tu pomnikowy platan o obwodzie w pierśnicy 440 cm. Założenie jest zarośnięte i nie posiada czytelnej kompozycji przestrzennej.

Inne

tekst: Marek polskiezabytki.pl 2011
www.polskiezabytki.pl

Dwór w Czarnotulu 1880 r.

Historia

Dwór z około 1880 roku, przebudowany na początku XX w.
Czarnotul jest starą wsią która w XVI i XVII w. była gniazdem rodowym Czarnotulskich. Wcześniej, bo w połowie XV w. wymieniani byli tu m.in. Teodoryk i Dzietrzych de Czarnotul. W 1537 r. pojawia się w źródłach m.in. Walenty Czarnotulski. W 1684 r. wzmiankowana jest Anna Czarnotulska, wdowa po Janie Goźlińskim. W 1690 r. Władysław Czarnotulski sprzedał działy (głogowickie) Melchjorowi Sławianowskiemu za 18 tys. złotych. W XVIII w. wśród właścicieli i dzierżawców wsi wymieniane były nazwiska Beniewskich, Wałdowskich, dość licznie Sławianowskich, Smoleńskiego i Adama Pruskiego. W XIX w tutejsze dobra należały do Majerów (Mejerów), Bętkowskich i Grudzielskich. W 1826 r. wzmiankowana jest Karolina Mejer, która w 1836 r. poślubiła Seweryna (Zefiryna?) Drojeckiego. W 1839 r. mieszkali już oboje w Chraplewie. W 1866 r. od Mejera majątek nabył kupiec M. Jaroczyński z Berlina za 41.11 tys. talarów. Jego obszar wynosił wówczas 1152 morgi. W 1879 r. właścicielem był Bętkowski, który sprzedał dobra za 280 tys. marek Adolfowi Gregorowi. W tym okresie, około 1880 r. wzniesiono tu dla Gregora obecny dwór, równocześnie zakładając niewielki park. W 1887 r. wieś nabył na subhaście Wojciech de Grudzielski z Sołeczna za 185,15 tys. marek. Ożenił się w 1890 r. w Żabnie z Martą de Zakrzewską z Baranowa. Na początku XX w. dokonał przebudowy dworu. Po jego śmierci żona sprzedała majątek, obszar gruntów liczył wówczas przeszło 1.000 mórg, kupcem był Aleksander Bartz z Trląga. W latach 1906-1914 Komisja Kolonizacyjna wykupiła w powiecie mogileńskim 12 majątków: m.in. Czarnotul. W tychże latach (do 1919 r.) wieś nazywała się Schwarzanger Gut. Dobra zostały przez Prusaków rozparcelowane, a późniejszym właścicielem resztówki po Apolinarym Bartzu (który prawdopodobnie przeniósł się do Białotula) był Bolesław Baranowski (do 1939 r.). W latach 1939-1945 pod zarządem niemieckim wieś nazywała się Schwarzanger. Utworzono tu Tajną Organizację Narodową, do której należeli m.in. członkowie rodzin ziemiańskich. Organizowaniem placówek TON w powiecie mogileńskim zajmowali się Henryk Roliński i Henryk Bartz. W ich szeregach była m.in. uczennica licealna Stefania Bartzówna z Lubinia, pierwsza Polka – maturzystka w okresie wojny w Mogilnie. W sierpniu 1942 r. niemiecki Wyższy Sąd Krajowy w Poznaniu skazał Henryka Bartza na śmierć, wyrok ten wykonano w październiku. Po zakończeniu wojny majątek został znacjonalizowany, a w budynku dworu w latach 1945-1949 utworzono szkołę. Zachował się on do obecnych czasów we względnie dobrym stanie.

Źródła:
Genpol: http://www.genpol.com/index.php?module=Tablica&show_id=3473&page=689
Teki Dworzaczka
Wikipedia
Prawa do tekstu zastrzeżone (M.K.)

Opis

Dwór eklektyczny o cechach klasycystycznych. Budynek parterowy z użytkowym poddaszem, nakryty dachem dwuspadowym. Fasadę akcentuje nieznaczny, trójosiowy, piętrowy ryzalt z czterema pilastrami, zwieńczony przyczółkiem ozdobionym akroterionami. Poprzedzony półokrągłymi schodami ujętymi żeliwną balustradą. Elewacja ogrodowa jest dziesięcioosiowa, z dwuosiowym ryzalitem stylizowanym na pseudoportyk filarowy w wielkim porządku. Elewacje zdobione bogatym detalem architektonicznym; m.in. ozdobne gzymsy, obramienia i naczółki okien.

Park

Park z 2 poł. XIX w. o pow. około 1ha. Po obu stronach dworu rosną dwie okazałe lipy. Poza tym rosną tu dwa cisy pospolite uznane za pomniki przyrody, klony zwyczajne, wierzby białe, dęby szypułkowe, graby pospolite, klony jawory, jesiony wyniosłe oraz świerki pospolite.
www.polskiezabytki.pl

Dwór w Goryszewie

Goryszewo,Gorschenmühle (1939-1945)

Rodzaj obiektu:Dwór

Stan obecny

Własność prywatna.

Historia

Dwór z pocz. XX w. Goryszewo to stara wieś, o której pierwsza wzmianka pochodzi z 3 marca 1420 r. - „Władze miasta Gębic zaświadczają, że Stanisław, młynarz z Goryszewa sprzedał swój majątek klasztorowi kanoników regularnych z Trzemeszna”. W 1640 r. Stanisław Rokoszewski sprzedał Goryszewo wraz z innymi dobrami Janowi Niegolewskiemu, sędziemu poznańskiemu. Później wieś miała jeszcze wielu właścicieli, a na początku XX w. byli to Bogusławscy. Dziedzicem w 1900 r. był pochodzący z Poznania Telesfor Bogusławski, wcześniejszy ekonom majątku w Sobiesierniach. Żonaty był z Katarzyną Ksawerą Bojanowską z Garbów. W 1908 r., w miejscu zwanym od młyna - "Kawka" wzniesiony został dla nich obecny dwór. W październiku tegoż roku, w wieku 59 lat Telesfor zmarł, pozostawiając 16 lat młodszą żonę i dzieci. Pochowany został w Kwieciszewie. W 1911 r. jego 43-letnia wówczas żona sprzedała majątek Maksymiljanowi Wojdarzowi z Dytrychowa pod Iławą, który następnie sprzedał go Komisji Kolonizacyjnej. W latach 1939-1945 wieś znajdowała się pod zarządem niemieckim i nazywała się Gorschenmühle. W XIX i XX w. we wsi funkcjonowały aż trzy młyny, między innymi mielące kaszę, pobudowane na przepływającej przez wieś rzece Pannie. Z tej kaszy wieś słynie do dzisiaj, a co roku organizowane są tu „Święta Kaszy”. Źródła: Teki Dworzaczka Wielka Genealogia Marka Minakowskiego Wikipedia Prawa do tekstów zastrzeżone (M.K.)

Opis

Dwór z elementami secesyjnymi. Budynek parterowy, nakryty wysokim dwuspadowym dachem, ze znacznym, piętrowym ryzalitem w fasadzie zwieńczonym wysokim trójkątnym szczytem. Również piętrowy, podwójny ryzalit znajduje się w elewacji ogrodowej.

Park

Park z pocz. XX w. Kilkuhektarowy park z zachowanym starodrzewem położony jest malowniczo na zróżnicowanym terenie. Za dworem znajduje się staw, a dalej przepływająca rzeka Panna.

Inne

Czworak, magazyn zbożowy. tekst: Marek polskiezabytki.pl 2011

Pałac w Skrzeszewie

Skrzeszewo,Skrzeszewo Gut, Langehof (1939-1945)

Województwo:kujawsko-pomorskie
Powiat:mogileński
Gmina:Mogilno
Rodzaj obiektu:Pałac

Stan obecny

Pałac nie istnieje.
Rozebrany w latach 90-tych.

Historia

Pałac z 1 poł. XIX w.
Przez stulecia ziemie te były własnością benedyktynów mogileńskich i zarazem wschodnim skrajem porastająych je lasów. Wieś powstała zapewne dopiero w XIX w. po wykarczowaniu lasu (na podst. opracowań M.Przybylskiego). W 1 poł. XIX w. wzniesiono tu dla Mittelstaedtów lub Prusinowskich nieistniejący już pałac. Majątek był w rękach potomków tych rodzin do pocz. XX w. W latach międzywojennych i prawdopodobnie w czasie II wojny światowej majątek należał do rodziny Lange.

Park

Pozostałości parku z XIX w. o pow. około 0,6 ha. Całe połacie dawnego parku zostały wykarczowane i pozostały tu tylko niewielkie skupienia starodrzewu w jego południowej części .

Inne

tekst: Marek polskiezabytki.pl 2011

Znaczek pocztowy "Kwieciszewo" z 1910 r.

W ostatnich dniach kupiłem oryginalny znaczek z 1910 r. z herbem Kwieciszewa (Blütenau). Na znaczku jest informacja, że w 1910 r. Kwieciszewo liczyło 1069 mieszkańców.

Kościół parafialny w 1926 r.

Oto widok kościoła po rozbudowie, która miała miejsce w 1913 r. Zdj.z "Przewodnika Katlickiego" z 1926 r.

Kościół przed rozbudową w 1913 r.

Widok kościoła parafialnego w Kwieciszewie na początku XX w.

Widok kościoła - 1910 r.

Widok kościoła od strony zachodniej (kruchta) w 1910 r., czyli na kilka lat przed rozbudową.

Ołtarz główny na początku XX w.

Widok ołtarza głównego na początku XX w.. W ołtarzu obraz Matk Bożej, a po obu stronach ołtarza figury św. Piotra i św. Pawła. Na ścianie prezbiterium słabo widoczne malowidła ścienne (freski?).

Kwieciszewo: 1900-1905

Widok Kwieciszewa na początku XX w.: Oberża, Głowna ulica oraz Szkoła Katolicka.

PSI - Parafialny Serwis Informacyjny

 

Dnia 1 maja br. odbyła się III Parafialna Majówka Rowerowa. Trasa: Kwieciszewo – Mogilno – Padniewo - Sadowiec (poznaliśmy pracę kowala, pokaz kucia konia, zapoznaliśmy się z historią kowalstwa itp.); powrót: Palędzie Kościelne (zwiedzanie kościoła pw. św. Marcina 1808-1810, Nabożeństwo Majowe) – Padniewko - Gozdawa (dłuższy postój w miasteczku Western City, grill, zwiedzanie) – Mogilno - Kwieciszewo. W Palędziu Kościelnym parafianie przygotowali dla nas wspaniałą drożdżówkę, za co serdecznie dziękujemy.

W Rajdzie wzięło udział prawie 40 osób. Dziękuję wszystkim uczestnikom za mile spędzony czas. Szczególnie dziękują Panom Kazimierzowi Lewickiemu i Mirosławowi Leszczyńskiemu za zaplanowanie, przygotowanie i poprowadzenie Rajdu, a Panu Kazimierzowi, także za obsługę techniczną. Rajd został dofinansowany przez Starostwo Powiatowe w Mogilnie i Pana Włodzimierza Głowińskiego przedstawiciela PZU, który ubezpieczył uczestników rajdu.

 

Najważniejszym tygodniem całego roku liturgicznego jest Wielki Tydzień zakończony Triduum Paschalnym, którego najważniejszym wydarzeniem jest Liturgia Wigilii Paschalnej zakończona procesją rezurekcyjną.

Rozpoczęliśmy Wieki Tydzień Niedzielą Palmową wraz z uroczystym poświęceniem palm i procesją wokół kościoła. Wielki czwartek, dzień ustanowienia Eucharystii i Kapłaństwa, był także okazją do promocji ministranckiej. Wielki Piątek rozpoczęliśmy Drogą Krzyżową wokół kościoła, później całodzienna adoracja Chrystusa w Ciemnicy, a na zakończenie Wielkiego Piątku – Liturgia Męki Pańskiej. Wielka Sobota, to w naszej polskiej tradycji, święcenie pokarmów w kościele i w wyznaczonych miejscach i domach na terenie parafii. Triduum Paschalne zostało zakończone piękną Liturgią Wigilii Paschalnej, w której aktywnie uczestniczyli kandydaci do Bierzmowania.

Dnia 18 IX 2013 r. nastąpił formalny odbiór i zakończenie dwóch projektów współfinansowanych przez Unię Europejską: "Rewaloryzacjia terenu wokół kościoła w Kwieciszewie" (wykonawca Firma TED-HAL Tadeusz Sass z Gniewkowa) i "Prace konserwatorskie przy południowej elewacji kościoła w Kwieciszewie" (wykonawca: Pracownia Konserwatorska Piotr Niemcewicz z Torunia).

Prace zostały odebrane przez przedstawiciela Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Delagatura Bydgoszcz oraz inwestora i inspektora nadzoru.

Prace wykonane zostały bardzo starannie i będą cieszyć oczy parafia, gości i turystów przez najbliższe dziesiątki lat. 

 

Rolnik jest włodarzem na Bożej ziemi. Świadomy tego, że będzie odpowiadał za jakość swojej pracy nie tylko w wymiarze społecznym i ekonomicznym, ale i przed Bogiem, często kieruje swoją myśl i serce ku Bogu. [abp Henryk J. Muszyński, Prymas Polski].

Tradycyjnie, w pierwszą niedzielę września, nasza parafia dziękowała Bogu za dar plonów. Święto Plonów rozpoczęliśmy Mszą św. pod przewodnictwem abp. Henryka Muszyńskiego, Prymasa Seniora. W homilii Ksiądz Arcybiskup ukazał odpowiedzialność jaka spoczywa tym, którzy w imieniu Stwórcy „czynią ziemię poddaną”. Choć rolnictwo się zmienia, to jednak świadomość, że moc plonów zależy do Bożej Opatrzności, zobowiązuje ona do odpowiedzialności i wdzięczności.

Po Mszy św. zgodnie z wieloletnią tradycją odbył się festyn dożynkowy, który uroczyście otworzyła Pani Zdzisława Budzyńska, sołtys Goryszewa – gospodarza tegorocznego Święta Plonów. Wspólna zabawa zakończyła się o godz. 22:00 wspólnym poszczeniem światełka do nieba.

Fot. Katarzyna Skonieczna

 

 

Skomentuj najnowsze lub najwazniejsze wydarzenia...

 

Czy Kwieciszewo nie zasługuje na dobrego proboszcza?

Będzie jeszcze aktualizowana galeria zdjęć ?

Z okazji 25- lecia posługi kapłańskiej życzę dużo sił, zdrowia i błogosławieństw

Zastanawiająca jest treść kazania wygłoszonego przez ks.Pawlukiewicza. Może wart

Prosimy o aktualizacje strony

Komentarz moderatora: ok postaram sie... pozdrawiam


następne >>

Lumen.TV

  < 

Święta

św. Małgorzaty Marii Alacoque, dziewicy - wspomnienie dowolne

Dziś także:
Dzień Nauczyciela

Imieniny:
Bernarda, Kaliksta

Blok reklamowy

Licznik

Liczba wyświetleń strony:
1128515

Zegar

Statystyki

stat4u

Sonda