Boże Ciało- ku rozmyśleniu

 Boże Ciało czyli …katolicki super……

Wielu katolikom procesja organizowana w Boże Ciało kojarzy się z uciążliwym obowiązkiem. Jest gorąco albo pada deszcz, a tu proboszcz każe chodzić po ulicach z pieśnią na ustach i do tego klękać na asfalcie. Spróbujmy więc spojrzeć na to wydarzenie trochę inaczej.

Po pierwsze wyobraź sobie, że procesja symbolizuje twoje życie tu na ziemi. Kościół naucza, że nasza ziemska egzystencja to nieustanne pielgrzymowanie ludu Bożego. A człowiek – homo sapiens – to przede wszystkim homo viator, czyli człowiek drogi. Ten swoisty wielobarwny pochód ulicami miast i wsi ma ci przypomnieć, skąd pochodzisz, dokąd zmierzasz i jaki jest sens twojej wędrówki

Po drugie uświadom sobie to, co Kościół tego dnia świętuje. Czyli, że Chrystus w cudowny sposób obecny jest w Eucharystii. Nie widać tego, nie czuć – to przedmiot naszej chrześcijańskiej wiary. Nawet jeśli masz trudności z przyjęciem tego faktu, to idź w procesji w duchu się modląc słowami z Ewangelii: „Wierzę, zaradź memu niedowiarstwu!” (Mk 9,24) lub słowami Apostołów skierowanymi do Jezusa: „Przymnóż nam wiary!” (Łk 17,5)

Po trzecie zauważ fakt, że z powyższego wynika, iż ta procesja jest pielgrzymowaniem ludu, na którego czele idzie sam Bóg. Niesiona na czele procesji monstrancja z Najświętszym Sakramentem mówi nam dobitnie, że w tej ziemskiej wędrówce mamy przewodnika nie byle jakiego. Jedni za liderów mają polityków lub artystów, inni idoli różnych subkultur, a my – chrześcijanie – idziemy za przewodnikiem doskonałym.

Po czwarte doceń ten wydawałoby się oczywisty fakt, że przez chrzest jesteś pełnoprawnym członkiem tej wędrującej wspólnoty. Rozejrzyj się na prawo i lewo, obok ciebie idą siostry i bracia, którzy niosą w sobie tę samą wiarę, co ty. Może was różnić wszystko: status materialny, poziom wykształcenia czy sympatie partyjne, ale wobec Przewodnika wszyscy jesteśmy równi i wszyscy nazywani jesteśmy jego przyjaciółmi.

Po piąte zwróć wagę na cztery ołtarze ustawione przy lokalnych drogach. Cztery ołtarze jak cztery strony świata, cztery czytania z czterech Ewangelii – razem dają całość, pełnię. Procesja jest więc symbolicznym obejściem całego świata (przestrzeń) i przeżyciem całego życia (czas), gdzie początkiem i końcem wędrówki jest świątynia, w której mieszka Bóg. Wszak nasze chrześcijańskie życie w świątyni się rozpoczyna (chrzest) i w świątyni kończy (pogrzeb).

Po szóste przypomnij sobie biblijną opowieść z Księgi Rodzaju, jak Bóg przechadzał się po ogrodzie Eden, gdzie wszystko było dobre. Po grzechu pierworodnym sytuacja jest inna. Zło zadomowiło się w świecie. Procesja Bożego Ciała w jakiś sposób jest chrześcijańską tęsknotą za utraconym rajem, za tym by w Bożym towarzystwie spacerować po bezgrzesznej ziemi. Dlatego symbolicznie obchodzimy cały świat, mając Boga za przewodnika, by jego świętością ten świat „zarazić” i przebóstwić.

Mówiąc współczesnym językiem procesję Bożego Ciała można by nazwać super-performancem, który ogniskuje w sobie oraz wyraża istotę katolickiego pojmowania świata i życia. Lubimy dziś wszelkie uliczne akcje, głośne manifestacje i flash-moby. Kościół wymyślił swój oryginalny i niepowtarzalny performance kilkaset lat temu, czyli zanim to stało się modne. Konrad Sawicki/deon

 

 

 

Dzisiaj wyruszyła nasza V parafialna majówka rowerowa.Zebraliśmy sie 60-osobową grupą(!!)w kościele-o godz.9:00 na modlitwie,potem nastąpiło poświęcenie rowerów,uczestników i wyjazd trasą:Kwieciszewo-Zbytowo-Łąkie-Strzelno(zwiedzanie Rotundy pw. Św. Prokopa),powrót Strzelno-Zofijówka-Łąkie-(piknik)-Zbytowo( nabożeństwo majowe)-Kopce–Kwieciszewo.Wróciliśmy cali,zdrowi i pełni radości,że tak wspólnie i po Bożemu udało się przeżyc ten czas. Bogu niech będą dzięki!!

Parafialna majówka rowerowa 2.05.2016 r.

Powrót

W naszej rodzinie parafialnej doczekalismy się dzisiaj -wielkiej uroczystości wprowadzenia  do świątyni – relikwii św. Siostry Faustyny Kowalskiej ;o godz. 11.30. –w  asyście druhów strażaków z OSP z Kwieciszewa i Goryszewa- pod baldachimem, przy dźwiękach bijących dzwonów, z poprzedzającymi pocztami sztandarowymi i chorągwiami -wyprowadzilismy relikwie świętej  S. Faustyny –z plebanii i w uroczystej procesji i wprowadziliśmy do naszej świątyni. Potem rozpoczęła się uroczysta celebra przy modlitewnym udziale orkiestry dętej z Mogilna .Po kazaniu, mógliśmy  podejść do ołtarza i oddać cześć św. relikwiom.                    Uroczysta celebra zakończyła się   nabożeństwem majowym i umieszczeniem  relikwii św.  S. Faustyny w specjalnym relikwiarium przy portrecie świętej Siostry( w głównym ołtarzu). Przewodniczył  naszym modlitwom   czcigodny  Dziekan żniński ,ks.kanonik dr. Tadeusz Nowak, ,Duchowny Ojciec naszej Archidiecezji. Po zakończeniu uroczystości - na pamiątkę tego wielkiego wydarzanie-Ks. Kanonik posadził w naszym ogrodzie(w miejscu gdzie leżała krzyż)-drzewo-platan (szlachetne, duże drzewo o rozłożystych koronach dochodzących do 35 m. żyjące do 400,500lat) i nadał mu imię- Faustyna. Bogu na chwałę!

Przekazanie relikwi św. S. Faustyny dla naszej parafii 12.04.2016 r.

Prawie 50 - osobowa delegacja naszej parafii , uczestniczyła w uroczystym przekazaniu relikwii św. S.Faustyny - w sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie -Łagiewnikach. Naszej modlitwie przewodniczył Je Ks. Bp. Victor Stulpins Ordynariusz Kurlandii, który specjalni przyjechał na tę okazję 1000 km.!

Powrót

Najnowsza Posynodalna Adhoratcja Papieska o rodzinie

Adhortacja "Amoris laetitia" (pełny tekst)

http://gosc.pl/doc/3076352.Adhortacja-Amoris-laetitia-pelny-tekst


 

List Boga Ojca

"Moje dziecko,

Możesz mnie nie znać, ale Ja wiem o Tobie wszystko (Ps 139,1)

Wiem kiedy siedzisz i kiedy wstajesz (Ps 139,2)

Znam wszystkie Twoje drogi (Ps 139,3)

Nawet wszystkie włosy na Twojej głowie są policzone (Mt 10,29-31)

Ponieważ zostałeś stworzony na mój obraz (Rdz 1,27)

We mnie żyjesz, poruszasz się i jesteś (Dz 17,28)

Bo jesteś moim potomstwem (Dz 17,28)

Znałem Cię zanim zostałeś poczęty (Jr 1,4-5)

Wybrałem Ciebie gdy planowałem stworzenie (Ef 1,11-12)

Nie byłeś pomyłką (Ps 139,15)

Wszystkie Twoje dni są zapisane w mojej księdze (Ps 139,16)

Określiłem dokładny czas Twojego urodzenia i miejsce zamieszkania (Dz 17,26)

Jesteś cudownie stworzony (Ps 139,14)

Ukształtowałem Cię w łonie Twojej matki (Ps 139,13)

I byłem pomocny w dniu twoich narodzin (Ps 71,6)

Jestem fałszywie przedstawiany przez tych, którzy mnie nie znają (J 8,41-44)

Nie jestem odległy i gniewny, jestem pełnią miłości (1 J 4,16)

I całym sercem pragnę Cię tą miłością obdarzyć (1 J 3,1)

Po prostu dlatego, że jesteś moim dzieckiem, a Ja - Twoim Ojcem (1 J 3,1)

Daję Ci więcej niż Twój ziemski ojciec mógłby Ci zapewnić (Mt 7,11)

Bo jestem Ojcem doskonałym (Mt 5,48)

Wszelkie dobro, jakie otrzymujesz, pochodzi z mojej ręki (Jk 1,17)

Zaopatruję cię i zaspokajam wszystkie Twoje potrzeby (Mt 6,31-33)

Moim planem jest dać ci dobrą przyszłość (Jr 29,11)

Ponieważ kocham Cię miłością wieczną i nieskończoną (Jr 31,3)

Moich myśli o Tobie jest więcej niż ziaren piasku na brzegu morza (Ps 139,17-18)

I cieszę się Tobą, śpiewając z radości (Sof 3,17)

Nigdy nie przestanę czynić Ci dobra (Jr 32,40)

Gdyż jesteś moją drogocenną własnością (Wj 19,5)

Z całego serca i z całej duszy chcę, byś mieszkał bezpiecznie (Jr 32,41)

I pokazać Ci rzeczy wielkie i wspaniałe (Jr 33,3)

Jeśli będziesz mnie szukał z całego serca, znajdziesz mnie (Pwt 4,29)

Rozkoszuj się mną, a dam Ci to, czego pragnie Twoje serce (Ps 37,4)

Bo to Ja daję Ci takie pragnienia (Flp 2,13)

Jestem w stanie dać ci o wiele więcej, niż możesz sobie wyobrazić (Ef 3,20)

To we mnie znajdziesz największe wsparcie i zachętę (2 Tes 2,16-17)

Jestem też Ojcem, który pociesza Cię we wszelkich twoich smutkach (2 Kor 1,3-4)

Kiedy jesteś załamany, jestem blisko Ciebie (Ps 34,18)

Tak jak pasterz niosący owieczkę, trzymam Cię blisko mojego serca (Iz 40,11)

Pewnego dnia otrę wszystkie łzy z Twoich oczu (Ap 21,3-4)

I uwolnię od wszelkiego bólu, który znosiłeś na ziemi (Ap21,3-4)

Jestem Twoim Ojcem i kocham Cię dokładnie tak,

jak kocham mojego syna, Jezusa (J 17,23)

Bo w Jezusie objawiłem moją miłość do Ciebie (J 17,26)

On jest wiernym odbiciem mnie samego (Hbr 1,3)

Przyszedł by udowodnić, że jestem z Tobą, nie przeciwko Tobie (Rz 8,31)

By powiedzieć Ci, że nie liczę Twoich grzechów (2 Kor 5,18-19)

Jezus umarł żebyśmy - Ty i ja - mogli zostać pojednani (2 Kor 5,18-19)

Jego śmierć była najwyższym wyrazem mojej miłości do Ciebie (1 J 4,10)

Oddałem wszystko co kochałem, by zdobyć Twoją miłość (Rz 8,31-32)

Jeśli przyjmiesz dar mojego syna Jezusa, przyjmiesz mnie samego (1 J 2,23)

I nic już nigdy nie oddzieli Cię od mojej miłości (Rz 8,38-39)

Przyjdź do mnie, a wyprawię największą ucztę,

jaką niebo kiedykolwiek widziało (Łk 15,7)

Zawsze byłem Ojcem i zawsze Nim będę (Ef 3,14-15)

Ale czy Ty… „chcesz być moim dzieckiem?” (J 1,12-13)

Czekam na Ciebie (Łk 15,11-32)

Kocham Cię, Twój Tatuś, Bóg Wszechmogący!"

 

 

Koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu chóru Towarzystwa Śpiewu "Halka" z Inowrocławia

Radości zabawy bożanarodzeniowej 2016

Powrót

 Logo Jubileuszu Miłosierdzia

W motcie, które jest fragmentem z Łk 6,36 „Miłosierni jak Ojciec”, proponuje się życie miłosierdziem, biorąc przykład z Ojca, który prosi o to, aby nie sądzić i nie potępiać, lecz wybaczać oraz dawać miłość i przebaczenie bez miary (por. Łk 6,37-38). Logo jest dziełem ojca Marko I. Rupnika S.J. Przywołując bardzo cenny dla Kościoła starożytnego wizerunek Syna, który bierze na plecy zagubionego człowieka, logo wskazuje miłość Chrystusa, który wypełnia tajemnicę swojego Wcielenia Odkupieniem. Wizerunek jest tak wykonany, aby ukazać Dobrego Pasterza, który dotyka ciało człowieka aż do głębi czyniąc to z taką miłością, która przemienia życie. Jest jeszcze jeden szczegół, na który powinniśmy zwrócić naszą uwagę: Dobry Pasterz, w akcie całkowitego miłosierdzia, bierze na plecy ludzkość, ale Jego wzrok łączy się ze wzrokiem człowieka. Chrystus widzi oczami Adama, a Adam oczami Chrystusa. Każda osoba, kontemplując w Jego wzroku miłość Ojca, odkrywa w Chrystusie nowego Adama, a także swoje własne człowieczeństwo oraz przyszłość, która ją oczekuje. Cała scena umiejscowiona jest w formie tak zwanej mandorli (z wł. migdał). Forma ta również jest bardzo ważna dla ikonografii starożytnej i średniowiecznej, gdyż odwołuje się do obecności dwóch natur: boskiej i ludzkiej, w Chrystusie. Trzy koncentryczne kształty owalne o kolorze stopniowo jaśniejszym w kierunku zewnętrznym sugerują ruch Chrystusa, który wyciąga człowieka z nocy grzechu i śmierci. Z drugiej strony, głębia ciemniejszego koloru sugeruje również niepoznawalność miłości Ojca, który wszystko przebacza.

 Papieska bulla „Misericordiae vultus” - tekst

http://pl.radiovaticana.va/news/2015/04/11/papieska_bulla_%E2%80%9Emisericordiae_vultus%E2%80%9D_-_tekst/1136093

 

11 listopada w naszej parafii....

Autor zdjęć J. Schulz

Powrót

W drodze na Lednicę 2015

Powrót

Markowice - dzieci pierwszokomunijne

Powrót

 

Terminy uroczystości I Komunii św. w naszej parafii Uroczystość Zesłania Ducha Świętego

 

 2016 – 15 maja

 2017 – 4 czerwca

 2018 – 20 maja

 2019 – 9 czerwca

 

 

 

W Telewizji Bydgoskiej w ramach cyklu „Skarby Prowincji”  można było obejrzeć film, który był realizowany także w naszej parafii. Film ten można obejrzeć na stronie internetowej TVP Bydgoszcz.

http://www.tvp.pl/bydgoszcz/kultura/skarby-prowincj.html

 

Metryka ślubu

Metryka urodzenia(=06-Sep-1870) i Chrztu Świętego(=13-Sep-1870) w RCP Giedrojcie(Wilno) , TB#172/1870 =Chłopiec Michał-M. Butkiewicz(*1870) ...Ojciec=Michał-Pan Butkiewicz(vel Budkiewicz , a może Wudkiewicz-?)-rzym-kat...Matka=Petronella Jasiulewicz rzym.- kat...

Herb Kwieciszewa

Herb Kwieciszewa z 1866 r. 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kwieciszewo._Herb_z_1866_roku.png

Kościół ewangelicki przed 1905 r.

Widok kościoła ewangelickiego wraz z otoczeniem przed 1905 r. czyli przed dobudowaniem wieży kościelnej.

Pałac w Kunowie - ok. 1920 r.

Historia

Dwór z XIX w.
Pierwsza wzmianka o wsi pochodzi z 1365 r. Etymologia jej nazwy bierze się prawdopodobnie od licznie występujących na tych terenach „kun”, gdyż okolice były zalesione. W 1535 r. właścicielami tych ziem oraz Głogówca byli Walentyn i Jan Czarnotulscy. Od wsi wzięli swoje nazwisko następni właściciele – Kunowscy. W 2 poł. XVIII w. właścicielem był Trzebuchowski, który sprzedał wieś Protowi za 62 tys. talarów. W 2. połowie XIX w. właścicielem wsi był Juliusz Mittelstaedt, uczestnik Wiosny Ludów. W 1881 r. Emilia Mittelstaedt sprzedała wieś za 170 tys. talarów Niemcowi Freitagowi, dawnemu właścicielowi Sielca. Majątek liczył wówczas 2400 mórg. Pod koniec XIX w. nastąpiło ożywienie gospodarcze, gdyż przez miejscowość przeprowadzono linię kolejową Mogilno - Strzelno, a także wybudowano tu stację kolejową z bocznicą i dworcem. W 1920 r. Kunowo liczyło 617 ha zamieszkałych przez 169 osób wyłącznie narodowości polskiej. W 1926 r. właścicielem był Skarb Państwa Polskiego a dzierżawcą Anglik Józef Gregor. Był dobrym gospodarzem, utrzymywał gospodarstwo w wysokiej kulturze rolnej. Dbał również o pałac i park. Majątek liczył wówczas 502 ha, w tym 325 ha ziemi uprawnej i przynosił czysty dochód gruntowy w wysokości 1761 talarów. Tuż przed wojną rozpoczęto parcelację majątku. W czasie wojny majątkiem zarządzali Niemcy, wieś nosiła wówczas nazwę Kunau. Pałac w dobrym stanie przetrwał 2 wojnę światową. Zabudowania gospodarcze włączono do PGR-u, który swoją główną siedzibę miał w pobliskim Szczeglinie. Ziemie rozparcelowano pomiędzy byłych pracowników folwarku oraz osiedleńców. Budynek pałacu rozebrano w celu pozyskania materiałów budowlanych.

Opis

Był to dwór późnoklasycystyczny, wzniesiony na planie prostokąta. Parterowy z poddaszem, nakryty dwuspadowym, mansardowym dachem krytym dachówką. Dziewięcioosiową fasadę akcentował trójosiowy, piętrowy ryzalit zwieńczony trójkątnym szczytem, poprzedzony tarasem na który prowadziły dwubiegowe schody. Po obu stronach wystawki znajdowały się w dachu po dwie lukarny. Elewacje posiadały ciekawy detal architektoniczny i boniowanie.

Park

Park z XIX w. z zachowanymi nielicznymi okazami starodrzewu. Na uwagę zasługuje tu pomnikowy platan o obwodzie w pierśnicy 440 cm. Założenie jest zarośnięte i nie posiada czytelnej kompozycji przestrzennej.

Inne

tekst: Marek polskiezabytki.pl 2011
www.polskiezabytki.pl

Dwór w Czarnotulu 1880 r.

Historia

Dwór z około 1880 roku, przebudowany na początku XX w.
Czarnotul jest starą wsią która w XVI i XVII w. była gniazdem rodowym Czarnotulskich. Wcześniej, bo w połowie XV w. wymieniani byli tu m.in. Teodoryk i Dzietrzych de Czarnotul. W 1537 r. pojawia się w źródłach m.in. Walenty Czarnotulski. W 1684 r. wzmiankowana jest Anna Czarnotulska, wdowa po Janie Goźlińskim. W 1690 r. Władysław Czarnotulski sprzedał działy (głogowickie) Melchjorowi Sławianowskiemu za 18 tys. złotych. W XVIII w. wśród właścicieli i dzierżawców wsi wymieniane były nazwiska Beniewskich, Wałdowskich, dość licznie Sławianowskich, Smoleńskiego i Adama Pruskiego. W XIX w tutejsze dobra należały do Majerów (Mejerów), Bętkowskich i Grudzielskich. W 1826 r. wzmiankowana jest Karolina Mejer, która w 1836 r. poślubiła Seweryna (Zefiryna?) Drojeckiego. W 1839 r. mieszkali już oboje w Chraplewie. W 1866 r. od Mejera majątek nabył kupiec M. Jaroczyński z Berlina za 41.11 tys. talarów. Jego obszar wynosił wówczas 1152 morgi. W 1879 r. właścicielem był Bętkowski, który sprzedał dobra za 280 tys. marek Adolfowi Gregorowi. W tym okresie, około 1880 r. wzniesiono tu dla Gregora obecny dwór, równocześnie zakładając niewielki park. W 1887 r. wieś nabył na subhaście Wojciech de Grudzielski z Sołeczna za 185,15 tys. marek. Ożenił się w 1890 r. w Żabnie z Martą de Zakrzewską z Baranowa. Na początku XX w. dokonał przebudowy dworu. Po jego śmierci żona sprzedała majątek, obszar gruntów liczył wówczas przeszło 1.000 mórg, kupcem był Aleksander Bartz z Trląga. W latach 1906-1914 Komisja Kolonizacyjna wykupiła w powiecie mogileńskim 12 majątków: m.in. Czarnotul. W tychże latach (do 1919 r.) wieś nazywała się Schwarzanger Gut. Dobra zostały przez Prusaków rozparcelowane, a późniejszym właścicielem resztówki po Apolinarym Bartzu (który prawdopodobnie przeniósł się do Białotula) był Bolesław Baranowski (do 1939 r.). W latach 1939-1945 pod zarządem niemieckim wieś nazywała się Schwarzanger. Utworzono tu Tajną Organizację Narodową, do której należeli m.in. członkowie rodzin ziemiańskich. Organizowaniem placówek TON w powiecie mogileńskim zajmowali się Henryk Roliński i Henryk Bartz. W ich szeregach była m.in. uczennica licealna Stefania Bartzówna z Lubinia, pierwsza Polka – maturzystka w okresie wojny w Mogilnie. W sierpniu 1942 r. niemiecki Wyższy Sąd Krajowy w Poznaniu skazał Henryka Bartza na śmierć, wyrok ten wykonano w październiku. Po zakończeniu wojny majątek został znacjonalizowany, a w budynku dworu w latach 1945-1949 utworzono szkołę. Zachował się on do obecnych czasów we względnie dobrym stanie.

Źródła:
Genpol: http://www.genpol.com/index.php?module=Tablica&show_id=3473&page=689
Teki Dworzaczka
Wikipedia
Prawa do tekstu zastrzeżone (M.K.)

Opis

Dwór eklektyczny o cechach klasycystycznych. Budynek parterowy z użytkowym poddaszem, nakryty dachem dwuspadowym. Fasadę akcentuje nieznaczny, trójosiowy, piętrowy ryzalt z czterema pilastrami, zwieńczony przyczółkiem ozdobionym akroterionami. Poprzedzony półokrągłymi schodami ujętymi żeliwną balustradą. Elewacja ogrodowa jest dziesięcioosiowa, z dwuosiowym ryzalitem stylizowanym na pseudoportyk filarowy w wielkim porządku. Elewacje zdobione bogatym detalem architektonicznym; m.in. ozdobne gzymsy, obramienia i naczółki okien.

Park

Park z 2 poł. XIX w. o pow. około 1ha. Po obu stronach dworu rosną dwie okazałe lipy. Poza tym rosną tu dwa cisy pospolite uznane za pomniki przyrody, klony zwyczajne, wierzby białe, dęby szypułkowe, graby pospolite, klony jawory, jesiony wyniosłe oraz świerki pospolite.
www.polskiezabytki.pl

Dwór w Goryszewie

Goryszewo,Gorschenmühle (1939-1945)

Rodzaj obiektu:Dwór

Stan obecny

Własność prywatna.

Historia

Dwór z pocz. XX w. Goryszewo to stara wieś, o której pierwsza wzmianka pochodzi z 3 marca 1420 r. - „Władze miasta Gębic zaświadczają, że Stanisław, młynarz z Goryszewa sprzedał swój majątek klasztorowi kanoników regularnych z Trzemeszna”. W 1640 r. Stanisław Rokoszewski sprzedał Goryszewo wraz z innymi dobrami Janowi Niegolewskiemu, sędziemu poznańskiemu. Później wieś miała jeszcze wielu właścicieli, a na początku XX w. byli to Bogusławscy. Dziedzicem w 1900 r. był pochodzący z Poznania Telesfor Bogusławski, wcześniejszy ekonom majątku w Sobiesierniach. Żonaty był z Katarzyną Ksawerą Bojanowską z Garbów. W 1908 r., w miejscu zwanym od młyna - "Kawka" wzniesiony został dla nich obecny dwór. W październiku tegoż roku, w wieku 59 lat Telesfor zmarł, pozostawiając 16 lat młodszą żonę i dzieci. Pochowany został w Kwieciszewie. W 1911 r. jego 43-letnia wówczas żona sprzedała majątek Maksymiljanowi Wojdarzowi z Dytrychowa pod Iławą, który następnie sprzedał go Komisji Kolonizacyjnej. W latach 1939-1945 wieś znajdowała się pod zarządem niemieckim i nazywała się Gorschenmühle. W XIX i XX w. we wsi funkcjonowały aż trzy młyny, między innymi mielące kaszę, pobudowane na przepływającej przez wieś rzece Pannie. Z tej kaszy wieś słynie do dzisiaj, a co roku organizowane są tu „Święta Kaszy”. Źródła: Teki Dworzaczka Wielka Genealogia Marka Minakowskiego Wikipedia Prawa do tekstów zastrzeżone (M.K.)

Opis

Dwór z elementami secesyjnymi. Budynek parterowy, nakryty wysokim dwuspadowym dachem, ze znacznym, piętrowym ryzalitem w fasadzie zwieńczonym wysokim trójkątnym szczytem. Również piętrowy, podwójny ryzalit znajduje się w elewacji ogrodowej.

Park

Park z pocz. XX w. Kilkuhektarowy park z zachowanym starodrzewem położony jest malowniczo na zróżnicowanym terenie. Za dworem znajduje się staw, a dalej przepływająca rzeka Panna.

Inne

Czworak, magazyn zbożowy. tekst: Marek polskiezabytki.pl 2011

Pałac w Skrzeszewie

Skrzeszewo,Skrzeszewo Gut, Langehof (1939-1945)

Województwo:kujawsko-pomorskie
Powiat:mogileński
Gmina:Mogilno
Rodzaj obiektu:Pałac

Stan obecny

Pałac nie istnieje.
Rozebrany w latach 90-tych.

Historia

Pałac z 1 poł. XIX w.
Przez stulecia ziemie te były własnością benedyktynów mogileńskich i zarazem wschodnim skrajem porastająych je lasów. Wieś powstała zapewne dopiero w XIX w. po wykarczowaniu lasu (na podst. opracowań M.Przybylskiego). W 1 poł. XIX w. wzniesiono tu dla Mittelstaedtów lub Prusinowskich nieistniejący już pałac. Majątek był w rękach potomków tych rodzin do pocz. XX w. W latach międzywojennych i prawdopodobnie w czasie II wojny światowej majątek należał do rodziny Lange.

Park

Pozostałości parku z XIX w. o pow. około 0,6 ha. Całe połacie dawnego parku zostały wykarczowane i pozostały tu tylko niewielkie skupienia starodrzewu w jego południowej części .

Inne

tekst: Marek polskiezabytki.pl 2011

Znaczek pocztowy "Kwieciszewo" z 1910 r.

W ostatnich dniach kupiłem oryginalny znaczek z 1910 r. z herbem Kwieciszewa (Blütenau). Na znaczku jest informacja, że w 1910 r. Kwieciszewo liczyło 1069 mieszkańców.

Kościół parafialny w 1926 r.

Oto widok kościoła po rozbudowie, która miała miejsce w 1913 r. Zdj.z "Przewodnika Katlickiego" z 1926 r.

Kościół przed rozbudową w 1913 r.

Widok kościoła parafialnego w Kwieciszewie na początku XX w.

Widok kościoła - 1910 r.

Widok kościoła od strony zachodniej (kruchta) w 1910 r., czyli na kilka lat przed rozbudową.

Ołtarz główny na początku XX w.

Widok ołtarza głównego na początku XX w.. W ołtarzu obraz Matk Bożej, a po obu stronach ołtarza figury św. Piotra i św. Pawła. Na ścianie prezbiterium słabo widoczne malowidła ścienne (freski?).

Kwieciszewo: 1900-1905

Widok Kwieciszewa na początku XX w.: Oberża, Głowna ulica oraz Szkoła Katolicka.

PSI - Parafialny Serwis Informacyjny

 

Dnia 1 maja br. odbyła się III Parafialna Majówka Rowerowa. Trasa: Kwieciszewo – Mogilno – Padniewo - Sadowiec (poznaliśmy pracę kowala, pokaz kucia konia, zapoznaliśmy się z historią kowalstwa itp.); powrót: Palędzie Kościelne (zwiedzanie kościoła pw. św. Marcina 1808-1810, Nabożeństwo Majowe) – Padniewko - Gozdawa (dłuższy postój w miasteczku Western City, grill, zwiedzanie) – Mogilno - Kwieciszewo. W Palędziu Kościelnym parafianie przygotowali dla nas wspaniałą drożdżówkę, za co serdecznie dziękujemy.

W Rajdzie wzięło udział prawie 40 osób. Dziękuję wszystkim uczestnikom za mile spędzony czas. Szczególnie dziękują Panom Kazimierzowi Lewickiemu i Mirosławowi Leszczyńskiemu za zaplanowanie, przygotowanie i poprowadzenie Rajdu, a Panu Kazimierzowi, także za obsługę techniczną. Rajd został dofinansowany przez Starostwo Powiatowe w Mogilnie i Pana Włodzimierza Głowińskiego przedstawiciela PZU, który ubezpieczył uczestników rajdu.

Dnia 18 IX 2013 r. nastąpił formalny odbiór i zakończenie dwóch projektów współfinansowanych przez Unię Europejską: "Rewaloryzacjia terenu wokół kościoła w Kwieciszewie" (wykonawca Firma TED-HAL Tadeusz Sass z Gniewkowa) i "Prace konserwatorskie przy południowej elewacji kościoła w Kwieciszewie" (wykonawca: Pracownia Konserwatorska Piotr Niemcewicz z Torunia).

Prace zostały odebrane przez przedstawiciela Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Delagatura Bydgoszcz oraz inwestora i inspektora nadzoru.

Prace wykonane zostały bardzo starannie i będą cieszyć oczy parafia, gości i turystów przez najbliższe dziesiątki lat. 

 

Rolnik jest włodarzem na Bożej ziemi. Świadomy tego, że będzie odpowiadał za jakość swojej pracy nie tylko w wymiarze społecznym i ekonomicznym, ale i przed Bogiem, często kieruje swoją myśl i serce ku Bogu. [abp Henryk J. Muszyński, Prymas Polski].

Tradycyjnie, w pierwszą niedzielę września, nasza parafia dziękowała Bogu za dar plonów. Święto Plonów rozpoczęliśmy Mszą św. pod przewodnictwem abp. Henryka Muszyńskiego, Prymasa Seniora. W homilii Ksiądz Arcybiskup ukazał odpowiedzialność jaka spoczywa tym, którzy w imieniu Stwórcy „czynią ziemię poddaną”. Choć rolnictwo się zmienia, to jednak świadomość, że moc plonów zależy do Bożej Opatrzności, zobowiązuje ona do odpowiedzialności i wdzięczności.

Po Mszy św. zgodnie z wieloletnią tradycją odbył się festyn dożynkowy, który uroczyście otworzyła Pani Zdzisława Budzyńska, sołtys Goryszewa – gospodarza tegorocznego Święta Plonów. Wspólna zabawa zakończyła się o godz. 22:00 wspólnym poszczeniem światełka do nieba.

Fot. Katarzyna Skonieczna

 

 

W minionym tygodniu obyły się półkolonie parafialne zorganizowane przez Parafialny Zespół CARITAS. W półkoloniach wzięło udział 29. dzieci, w tym 3 z poza naszej parafii. Podczas wycieczki do Kruszwicy dołączyli jeszcze inni uczestnicy.

Chciałbym podziękować osobom i instytucjom, które wsparły nasze półkolonie:

·         Radzie Sołeckiej za bezpłatne udostępnienie Sali Wiejskiej,

·         Państwu Jolancie i Władysławowi Widomskim za serwowanie posiłków na zakończenie dnia kolonijnego,

·         Państwu Stanisławie i Franciszkowi Kurowskim za wsparcie żywieniowe oraz udostępnienie swojego ogrodu i wszystkich atrakcji w ostatni dzień półkolonii,

·         Panu Mirosławowi Leszczyńskiemu za sfinansowanie autokaru na wycieczkę do Kruszwicy

Szczególnie chciałbym podziękować Paniom z Caritasu, które podjęły się opieki nad dziećmi: Joannie Bąk, Małgorzacie Fac, Marii Mądrej, Mariannie Mierzejewskiej, Hance Rakowskiej i Danucie Widomskiej. Wyjątkowe podziękowanie kieruję do Pani Teresy Łaganowskiej, bez której, trudno wyobrazić sobie organizację półkolonii.

Skomentuj najnowsze lub najwazniejsze wydarzenia...

 

Czy Kwieciszewo nie zasługuje na dobrego proboszcza?

Będzie jeszcze aktualizowana galeria zdjęć ?

Z okazji 25- lecia posługi kapłańskiej życzę dużo sił, zdrowia i błogosławieństw

Zastanawiająca jest treść kazania wygłoszonego przez ks.Pawlukiewicza. Może wart

Prosimy o aktualizacje strony

Komentarz moderatora: ok postaram sie... pozdrawiam


następne >>

Lumen.TV

  < 

Święta

Sroda. Dzien powszedni albo wspomnienie sw. Bedy Czcigodnego, prezbitera i doktora Kosciola, albo sw. Grzegorza VII, papieza, albo sw. Marii Magdaleny Pazzi, dziewicy.

Blok reklamowy

Licznik

Liczba wyświetleń strony:
1326216

Zegar

Statystyki

stat4u

Sonda